Siyasi ve toplumsal içerikli lirik yapısı ile muhalif bir görüşü dile getiren müzik türüdür. Yerelden evrensele kad
ar uzanabilecek bir bakış açısına sahip olabilir. Marş türevi katı ritim yapısının aksine ağıt tınıları içeren sanatsal kompozisyon özelliği de taşıyabilir. Genel olarak sert karakterli ve serzenişe atıf yapan bir mizacı yansıtmaktadır.

Joe Hill bu akımın öncüsü sayılmaktadır, bugün Washington’dan  Kiribatiye kadar, bir çok  farklı çalgıyla bir çok farklı toplumsal soruna dair protest müzik yapılmaktadır.

Türkiye için en çok bilinen protest grup ve şarkıcılar,  Grup Yorum, Selda Bağcan, Edip Akbayram, Ahmet Kaya’dır.

CEVAP VER