Menu

Protest Müzik

Siyasi ve toplumsal içerikli lirik yapısı ile muhalif bir görüşü dile getiren müzik türüdür. Yerelden evrensele kad ar uzanabilecek bir bakış açısına sahip olabilir. Marş türevi katı ritim yapısının aksine ağıt tınıları içeren sanatsal kompozisyon özelliği de taşıyabilir. Genel olarak sert karakterli ve serzenişe atıf yapan bir mizacı yansıtmaktadır. Joe Hill bu akımın öncüsü sayılmaktadır, bugün Washington'dan  Kiribatiye kadar, bir çok...

Bağlama Hakkında

Bağlama, ya da saz Türk Halk Müziğinde yaygın olarak kullanılan telli tezeneli bir çalgı türüdür. Yörelere ve boyutlarına göre kopuz, cura, saz, çöğür, dombra, ikitelli, tambura, tar gibi değişik isimlerle tanınır. Kullanılan tekniğe göre mızrap veya parmaklar ile çalınır. Parmaklarla çalma tekniğine şelpe ve dövme denir. Genellikle altta iki çelik ile bir sırma bam, ortada iki çelik ve üstte bir...

Rai Müziğe dair

Rai Cezayir'in Oran şehrinde Bedeviler sayesinde ortaya çıkan ve tarihi 1930'lara kadar dayanan bir müzik türüdür. İspanyol, Fransız, Afrika ve Arapça folk müzik tarzlarının karışımını içerir. Rainin kelime anlamı fikir dir. Ancak müzik türündeki coşkuyu belirtmek için Türkçede "işte bu" sözüne denk gelen bir ifadeyi belirtir. Bir halk müziği olarak Rai; Vahran, Relizane Vilayeti ve Mostaganem Vilayeti şehirlerinde özellikle fakir...
- Advertisement -

MOST POPULAR

Protest Müzik

Rai Müziğe dair

Bağlama Hakkında

HOT NEWS